Blog

Alles over de AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht gegaan. Deze wet staat ook wel bekend onder de Engelse afkorting: de GDPR. GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Met de AVG/GDPR kent de Europese Unie één privacywet. In Nederland vervangt de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in België de Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens. Maar wat houdt de AVG precies in en waarom is het voor uw organisatie van belang om aan deze AVG te voldoen? DubbelDuck legt het graag uit.

Op 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht gegaan. Deze wet staat ook wel bekend onder de Engelse afkorting: de GDPR. GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Met de AVG/GDPR kent de Europese Unie één privacywet. In Nederland vervangt de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in België de Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens.

Maar wat houdt de AVG precies in en waarom is het voor uw organisatie van belang om aan deze AVG te voldoen? DubbelDuck legt het graag uit.

Wat is de AVG?

De Europese Unie kende 28 verschillende soorten privacywetten. Met ingang van 25 mei 2018 zijn al deze wetten vervangen door de AVG. Met de komst van de AVG zijn de privacy rechten versterkt en uitgebreid. Gebruikers hebben meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Ze hebben meer zeggenschap over de eigen gegevens en wat u daar als bedrijf mee mag doen.

Naast namen van personen en adressen behoren ook gegevens die gekoppeld zijn aan IP-adressen, cookies, e-mailadressen en dergelijke onder deze wet.

Voor wie?

De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben hier mee te maken. Door het uitsturen van een offerte, een factuur of een digitale nieuwsbrief heeft u al te maken met de AVG.

Wat betekent het voor u?

Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u deze gegevens beveiligt. U wordt door de AVG dus gedwongen tot meer actie en maatregelen. U heeft verantwoordingsplicht en moet kunnen laten zien dat u zich aan de wet houdt.

Met behulp van documenten moet u kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. En u moet kunnen bewijzen dat u geldige toestemming heeft gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Voldoen aan de AVG?

Wanneer u als organisatie niet voldoet aan de AVG kunnen er sancties opgelegd worden. Wilt u met uw website voldoen aan de AVG, maar weet u niet hoe? Schakel dan DubbelDuck in. Wij adviseren u graag.

Lees ook:

Gooien we online en offline voortaan samen in de mixer? We hebben het vaak gehoord, de klaagzang over het feit dat online communicatie de